Gdy slogan firmowy jest tak oryginalny, że nie tylko odróżnia firmę, lecz ją wyróżnia, warto go zarejestrować. Ochrona prawna nie tylko zabepiecza znak towarowy, ale także wpływa na powiększenie wyceny marki.

Wartości niematerialne i prawne są wartościowe tylko wtedy, gdy są chronione prawnie. Prawa te można zbywać, poprzez sprzedaż lub licencjonowanie.

Slogan firmowy

Slogan firmowy przekazuje informacje o jej towarach lub/i usługach, a także potwierdza jakość oferty; może być zatem potraktowane jako znak towarowy. Rejestracja znaku towarowego oznacza objęcie go prawem ochronnym na podstawie dokumentu gwarantującego wyłączność na jego komercyjne wykorzystanie. Takie pismo ułatwia domaganie się swojego roszczenia przez właściciela w przypadku naruszenia prawa. Ponadto, w momencie wystąpienia na drogę sądową szanse powoda są większe dzięki rejestracji znaku towarowego niż na podstawie innych dostępnych narzędzi.

Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do Urzędu Patentowego. Wydanie zgody na opatentowanie sloganu jako znaku towarowego jest równoznaczne z jego ochroną. Slogan firmowy powinien być chroniony prawnie.

Slogan firmowy

Slogan firmowy

Mimo że w ustawach prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i prawa pokrewnego nie zawarto informacji o sloganach firmowych, to podlegają one ochronie jako znaki towarowe pod warunkiem, że spełniają kilka warunków.

Jak chronić slogan firmowy?

Po pierwsze, slogan firmowy powinien mieć zdolność odróżnienia produktów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego. Nie można zarejestrować pojedynczych liter lub słów, nazw zbyt popularnych (np. E-poczta) lub źle odbieranych przez zmysły człowieka (zwłaszcza wzrok i słuch). Uwzględnia się również wtórną zdolność rejestrową. Początkowo slogan firmowy może nie mieć dostatecznych cech odróżniających. Z czasem może być kojarzony przez odbiorców dzięki częstemu stosowaniu. Tak było w przypadku jednego z pierwszych sloganów zgłoszonych do rejestracji: „Always – zawsze czysto, zawsze sucho, zawsze pewnie”.

Po drugie, slogan firmowy musi być elementem dostatecznie odróżniającym, samoistnym. W praktyce oznacza to, że nie może zawierać prostego, banalnego słownictwa oraz odgrywać roli przypisanej wszelkim komunikatom. Oczywiście, zawiera pewną dawkę informacji, lecz funkcja informacyjna nie może przeważać nad oznaczeniową.

Po trzecie, slogan firmowy jako oznaczenie powinno być jednolite tak, aby jak najszybciej trafiło do świadomości odbiorcy i trwale się w niej zapisało. Dzięki takiemu sloganowi klient bez cienia wątpliwości skojarzy dany produkt (usługę)  z konkretnym przedsiębiorcą. Tylko w taki sposób slogan firmowy jako znak towarowy będzie rozpoznawalnym i cennym składnikiem majątku firmy. Ta z kolei zyska uznawalność na rynku oraz będzie mogła się cieszyć dobrą reputacją.

Jeśli jednak prawo własności do sloganu zostanie naruszone, przedsiębiorca może żądać:

  • naprawy szkody,
  • usunięcia skutków pogwałcenia prawa,
  • zwrotu kosztów związanych ze szkodą oraz uzyskanych korzyści
  • zaniechania dalszego wykorzystywania znaku.

Na podstawie tekstu zamieszczonego na stronie www.anagram.pl