Zmiana nazwy. Centrostal Gdańsk rozpoczął działalność w roku 1945 jako przedsiębiorstwo państwowe. W roku 1991 roku w wyniku przekształceń własnościowych firma stała się spółką akcyjną i weszła na Giełdę Papierów Wartościowych.

W maju 2009 roku w spółce nastapiła zmiana nazwy na Cognor SA po połączeniu ze swoją spółką zależną Cognor Górnośląski Spółka z o.o.. Całość miała miejsce po przejęciu sieci dystrybucji voestalpine stahlhandel, austriackiej firmy zajmującej się dystrybucją stali w kilkunastu krajach Europy Środkowej. Przejmujacym była spółka zależna Złomrexu. Cognor stał się w ten sposób marką działająca w kilkunastu krajach.

Nazwa COGNOR pochodzi od łacińskiego słowa „cognosco”, które oznacza: być pewnym, sprawdzonym, rozpoznawalnym. Marka COGNOR symbolizuje energię, elastyczność i efektywność działania. Zmiana nazwy była elementem wprowadzenie międzynarodowej strategii rynkowej.

Pod koniec roku 2010 roku Cognor poinformował o podpisaniu umowę z grupą ArcelorMittal na sprzedaż aktywów dystrybucyjnych zlokalizowanych na terenie Polski. Kolejnym krokiem potwierdzającym transakcję, była zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zakup aktywów grupy Cognor przez spółki grupy ArcelorMittal. Marka Cognor nie została sprzedana do ArcleorMittal, nie nastąpiła też zmiana nazwy.

Zmiana nazwy a strategia właściciela

Kolejną kartą historii marki Cognor był wykup akcji Złomrexu, swojego głównego udziałowca. Dzięki tej transakcji Cognor przejął HSW Hutę Stali Jakościowych, ZW Walcownię Bruzdową, Ferrostal Łabędy oraz całą sieć obrotu złomem działającą pod marką Złomrex Metal.

W efekcie końcowym na rynku jako marka holdingu pozostaje Cognor, gromadząc pod swoimi skrzydłami wszystkie obszary działalności dawnego Złomrexu. Zmiana nazwy początkowo była elementem konsolidacji sieci dystrybucji stali należącej do Złomrex, a następnie konsolidacji całego Złomrexu pod marką Cognor.