W dziale tym znajdują się wpisy o sposobach monetyzacji wartości niematerialnych.