Artykuły, w znaczeniu Utworów, opublikowane na blogu www.blog.brandtransactions.pl objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych.

Na kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów zezwalamy jedynie pod warunkiem uznania autorstwa zgodnie z następującymi  wymogami: Każda kopia artykułu, lub jego fragmentu, musi być w widoczny sposób oznaczona:

Zwracamy uwagę, że opinie zawarte w tekście mogły ulec dezaktualizacji od czasu publikacji.