Z analiz największych spółek giełdowych wynika, że 80% ich wartości stanowią wartości niematerialne i prawne. Czyli, że na wartość firmy składają się głównie prawa do znaków towarowych, wzorów użytkowych, praw autorskich i patentów. Jak to jest możliwe?

Ile warte są patenty?

Patenty i własność intelektualna na sprzedaż

Informacja o przejęciu przez Google spółki Motoroli za 12,5 mld dolarów wyjaśnia takie dane. Motorola 30 lat temu jako pierwsza stworzyła telefon komórkowy. Od tego czasu usilnie pracowała nad tą technologią. Google poza majątkiem materialnym firmy, chce głównie nabyć patenty, a jest ich 17 000. Wraz z firmą nabędzie także prawa do kolejnych 7 000 wynalazków, które są w fazie uzyskiwania monopolu patentowego. Z taką ilością praw do patentów Google może rozwijać technologie oraz sprzedawać lub licencjonować prawa do ich stosowania. A jest z kim takie transakcje realizować, ponieważ system operacyjny Android stosowany jest przez 40  światowych producentów. Na rynku działa już 150 mln urządzeń opartych na tym systemie. Główny konkurent, Apple, niedawno nabył wspólnie z Microsoft 6 000 patentów kanadyjskiego Nortela za sumę 4,5 mld dolarów. Google wydało wcześniej taką samą sumę za zakupy od IBM. Firma zakupiła patenty, w pakiecie było ich ponad 1 000.

patenty

patenty

Dlaczego firmy kupują patenty?

Miliardy wydawane na patenty dają firmom bardzo szybki dostęp do nowych technologii. Restrykcyjne prawo w Stanach Zjednoczonych, stanowi barierę dla firm, które nielegalnie stosują patenty. Sądy amerykańskie i International Trade Commission, mają prawo do zakazu przywozu i sprzedaży towarów naruszających prawa patentowe.

Podobnie jest ze znakami towarowymi. Podrabianie oznakowania produktów i usług jest traktowane jako naruszanie prawa patentowego, czyli monopolu na stosowanie nazw, znaków graficznych, logo czy dźwięków. Warto to zaznaczyć, że obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest sprawdzenie, czy jego rozwiązanie nie narusza interesu innych firm. To znaczy, że nazwę, znak czy patenty bada się nie tylko aby je zastrzec, ale także aby nie narazić się na pozew ze strony firmy, która dokonała zgłoszenia wcześniej.

Jak w Polsce traktowane są patenty i własność intelektualna?

Takie podejście w Polsce to jeszcze nowość. Wynika ono nie tylko z niewiedzy, ale z nieskuteczności egzekucji. W Polsce dopiero krystalizuje się idea powołania specjalistycznego sądu zajmującego się ochroną praz własności intelektualnej. Polski przedsiębiorca traktuje lekko ochronę, bo nie do końca wierzy że może sam praw swoich skutecznie dochodzić, oraz że od nie niego także będzie trudno wyegzekwować naruszenia.

To sie jednak zmienia. Przykładem przegrane sprawy sądowe przez firmy, które naruszały przepisy unijne o oznakowaniu produktów ekologicznych. Firmy te otrzymały od odpowiednich jednostek kontrolnych upomnienia, wyznaczony czas na zmianę a następnie pozwy, a w efekcie końcowym wysokie kary. Co prawda w tym wypadku chodzi o przestrzeganie prawa a organem kontrolującym jest Państwo. Inaczej się ma, gdy przedsiębiorca sam musi pilnować swojego interesu. Jest jeszcze inny aspekt tej sprawy. Wielu przedsiębiorców nie zgłasza swoich wynalazków, a patenty chroni wyłącznie odpowiednimi procedurami i tajemnicą.

Jest to kolejny przykład na to, że Polska jest jeszcze daleko za najbardziej rozwiniętymi krajami. Możemy obejrzeć reklamy ze znanymi prezenterami namawiającymi do kreatywności, lansującymi  innowacyjność i patenty, ale aby skutecznie konkurować na rynkach światowych nieskuteczne prawo i niska świadomość stoją temu na przeszkodzie. Patenty i własność intelektualna to dla naszego biznesu cenna ale jeszcze niedoceniana wartość.