CODES Strategie pracował przy prawie 700 projektach dla polskich i międzynarodowych marek. Zakres prac obejmował od analiz po opracowywania i wdrożenia innowacyjnych strategii rynkowych i strategii rozszerzania biznesu. Klientami firmy były przedsiębiorstwa z większości branż.
Prace wykonane dla różnej wielkości firm, różniły się skalą i problematyką. Zrealizowane projekty dotyczyły: wsparcia przy tworzeniu nowych inicjatyw biznesowych, doskonalenia i restrukturyzacji istniejących marek, tworzenia i wdrażania strategii rozszerzania na nowe rynki, nowe oferty i nowe grupy klientów.
Celem naszych prac zawsze jest wzrost wartości firmy i poprawa efektywności rynkowej. Pomagamy firmom, gdy trudne zadania wymagają doświadczenia i innowacyjnego podejścia.

Porady i konsultacje, szkolenia i prezentacje

Przy realizacji kilkuset projektów zebraliśmy wiele doświadczeń i studiów przypadków. Porównanie różnych branż, modeli działania, strategii i stosowanych praktyk pozwala nam na prezentowanie sytuacji rynkowych z różnych perspektyw.

Warsztaty strategiczne

Działając w ramach rynkowych konwencji lub stereotypów zachowań pracowników firmy mają problem z szybkim wypracowaniem innowacyjnych rozwiązań. Oferujemy przeprowadzenie warsztatów strategicznych, których efektem są alternatywne modele postawionych zadań.

Projekty

Nie wszystkie projekty można zrealizować własnymi siłami. Zagadnienia związane ze strategią rynkową, strategią marki, i wdrożeniem strategii biznesowej wymagają dłuższej współpracy i realizowania złożonych projektów. CODES Strategie tworzy wspólnie z klientem zespoły, które nie tylko realizują postawione zadania ale także budują know-how firmy.

 

BrandTransactions jest zespołem doradczym przy firmie CODES Strategie. W swojej działalności zajmujemy się budowaniem wartości finansowej marki oraz transakcjami związanymi z markami. Pomagamy naszym klientom lepiej zrozumieć wpływ czynników rynkowych i biznesowych na wartość marki i jej rolę w rozwijaniu firmy. Tworzymy dla nich strategie i modele wykorzystania marki, które są fundamentem dla podejmowania kluczowych decyzji – zwłaszcza tych, które wpływają na wartość marki i całej firmy, oraz dają oczekiwany zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy.

Proponujemy  naszym klientom wsparcie w procesie nabycia oraz sprzedaży marki.

Zapewniamy pomoc we właściwej ocenie  potencjału marki.

Wskazujemy, jak maksymalizować korzyści  biznesowe z transakcji.

Oferujemy pomoc w sporządzeniu i  interpretacji wyceny marki.

Aby skontaktować się z nami, napisz maila na adres:

jf[at]brandtransactions.pl

www.brandtransactions.pl