Prawne i marketingowe aspekty strategii konkurowania i zarządzania rynkiem.