BrandTransactions jest zespołem doradczym przy firmie CODES Strategie. W swojej działalności zajmujemy się budowaniem wartości finansowej marki oraz transakcjami związanymi z markami. Pomagamy naszym klientom lepiej zrozumieć wpływ czynników rynkowych i biznesowych na wartość marki i jej rolę w rozwijaniu firmy. Tworzymy dla nich strategie i modele wykorzystania marki, które są fundamentem dla podejmowania kluczowych decyzji – zwłaszcza tych, które wpływają na wartość marki i całej firmy, oraz dają oczekiwany zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy.

Proponujemy naszym klientom wsparcie w procesie nabycia oraz sprzedaży marki.

Zapewniamy pomoc we właściwej ocenie potencjału marki.

Wskazujemy, jak maksymalizować korzyści biznesowe z transakcji.

Oferujemy pomoc w sporządzeniu i interpretacji wyceny marki.

Aby skontaktować się z nami, napisz maila na adres:

jf[at]brandtransactions.pl

www.brandtransactions.pl