Marka Kamis trafiła do McCormick. Portfolio ofertowe polskiej firmy idealnie pasuje do konceptu amerykańskiego koncernu. Stanowi uzupełnienie portfela silnych marek grupy McCormick, a także niedawno ogłoszonego joint venture w Turcji. Dzięki przejęciu KAMIS, koncern uzyskuje dostęp do rynków Europy wschodniej, na których działa polska marka.

Marka Kamis na sprzedaż

Kluczowym elementem strategii rozwoju McCormick jest rozszerzanie obecności na rynkach rozwijających się. Rynki te charakteryzują się rosnącym popytem na markową pakowaną żywność i coraz większym zainteresowaniem konsumentów nowymi smakami. Spółka ma silną pozycję w Chinach, Meksyku, RPA i Turcji. Udział sprzedaży produktów grupy  McCormick na rynkach rozwijających się wzrósł z 6% w roku 2006 do 9% w roku 2010. Po dodaniu do portfela marek Kohinoor w Indiach i Kamis w Polsce, wielkość sprzedaży na rynkach rozwijających ma osiągnąć w 2012 roku poziom 12%.

Marka Kamis sprzedana

Marka Kamis sprzedana

Marka Kamis jest bezwzględnym liderem rynku. Badania rynkowe szacują udziały rynkowe Kamis w Polsce w przyprawach na 45% oraz w rynku musztard na 30%. Ponadto marka Kamis jest obecna na kilku rynkach atrakcyjnych dla McCormick. Posiada spółki w Rosji, Rumunii i na Ukrainie, oraz sprzedaje produkty pod swoimi markami do innych krajów regionu. Rynek ten jest wielokrotnie większy od szacowanego na 1mld zł rynku polskiego.

Marka Kamis – sukces rynkowy a wartość marki

Sukces i udziały rynkowe w Polsce, pokazują kompetencję Kamis w budowaniu pozycji lidera na rynku lokalnym. Taka umiejętność jest bardzo ceniona przez inwestorów. Każdy kolejny rynek, na którym jest obecna marka Kamis, to wzrost wartości marki. Marka Kamis udowodniła, że ma duży potencjał rozszerzania asortymentu. Kamis rozszerza swoją ofertę poza przyprawy i  musztardy o inne produkty, takie jak octy, sosy i marynaty. To oznacza, że w portfelu koncernu międzynarodowego, może pełnić rolę marki, która rozszerzy się nie tylko geograficznie na nowe kraje, ale także ofertowo na nowe produkty.

Wydaje się, że McCormick nie kupuje wyłącznie udziałów rynkowych. Zależy mu na kompetencji rozszerzania na nowe rynki i potencjale wzrostu jaki może generować Kamis. Inwestor nie kupuje tego co jest, a to co może zyskać w przyszłości. McCormick jest już właścicielem wiodących marek na rynku zachodnio-europejskim: DUCROS we Francji, MARGAO w  Hiszpanii i Portugalii, SILVO w Holandii, SCHWARTZ w Wielkiej Brytanii. Korporacja jest obecna na około 100 rynkach. Marka KAMIS będzie najprawdopodobniej kolejną wiodącą marką lokalną, tyle że na  rynku Europy wschodniej. Marka Kamis jest bramą do rynku wschodniego.