Jak podaje Gazeta.pl Szczecin, do syndyka masy upadłościowej Stoczni Szczecińskiej Nowej wpłynęło pismo z deklaracją chęci wznowienia produkcji stoczniowej. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że kupujacy chce nabyć także znak towarowy.

Znak towarowy SSN

Potencjalny nabywca chce kupić znak firmowy SSN, licencje i projekty statków a także magazyn części. 13 grudnia 2011 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum ogłosił upadłość Stoczni Szczecińskiej Nowej. Wraz z ogłoszeniem upadłości wyznaczony został syndyk masy upadłościowej, który zarządza między innymi prawami do znaku towarowego. Słowno Graficzny znak towarowy został zgłoszony do Urzetu Patentowego RP w grudniu w roku 2002. Według klasyfikacji nicejskiej, znak towarowy uzyskał ochronę na następujący wykaz towarów i usług:

- konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe na potrzeby budownictwa, metalowe pomosty pływające, metalowe sekcje mostów i wiaduktów, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- statki, pływające obiekty oceanotechniczne, promy, jachty, barki, pontony,

- usługi stoczniowe, konserwacja i malowanie konstrukcji metalowych,

- ekspertyzy techniczne i konsultingowe, projektowanie w zakresie budowy okrętów i konstrukcji oceanotechnicznych.

Zgłoszone jako znak towarowy logo nie było chyba intensywnie używane, bo 17 kwietnia 2007 w dokumentach UPRP pojawiła się decyzja o wygaśnięciu warunkowym. Syndyk masy upadłościowej SSN ma prawo dysponować postoczniowymi ruchomościami. Widać, że zainteresowani zakupem ruchomego majątku stoczni, wierzą w renomę i reputację marki - nawet po upadłości firmy.

Do „ruchomości” zaliczyć można także znak towarowy. Jeżeli dokumenty na to pozwolą, znak towarowy będzie mógł zmienić właściciela.

Słowny znak towarowy

W Polsce praw dotyczących ochrony marki można dochodzić w oparciu o dwa akty prawne – Ustawę o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji i Prawo Własności Przemysłowej. Łatwiejsze jest oczywiście oparcie się na drugim ze wspomnianych uregulowań, dlatego najbezpieczniejszym sposobem na ochronę marki jest rejestracja nazwy jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Najczęściej firmy starają się o ochronę nazwy marki (firmy lub produktu). Można tego dokonać na dwa sposoby poprzez tzw. rejestrację słowną (jako słowny znak towarowy), dającą uprawnienia do ochrony nazwy jako słowa oraz rejestrację słowno-graficzną (jako znak towarowy słowno – graficzny), która chroni określony sposób zapisu. Ze względu na to, że uzyskanie ochrony prawnej słowa jest obwarowane szeregiem przepisów, określających kiedy jest to możliwe, a kiedy nie i często jest bardzo trudne (nie można zarezerwować np. słowa istniejącego lub opisującego przeznaczenie czy cechy charakterystyczne dla danej kategorii produktów lub usług), drugi sposób jest częściej spotykany. Poza nazwami do Urzędu równie chętnie zgłaszane są logo, oczywiście w tym przypadku jako znaki graficzne i słowno-graficzne. Ochrona nazwy i symbolu jako znak towarowy jest rzeczą bardzo ważną, jednak nie jest to jedyna dostępna forma ochrony marki. Jako znak towarowy możliwe jest również zgłaszanie do Urzędu takich elementów tworzących system identyfikacji jak slogan firmowy i hasło reklamowe. Niektóre spółki zgłaszają nawet dłuższe opisy będące np. treścią reklamy. Jest to już sposób na ochronę nie tylko samej nazwy czy znaku graficznego, ale pomysłu na markę i jej tożsamości. Znak towarowy daje wyłączne prawo używania marki, tworzy monopol patentowy