Przykładem sukcesu strategii marki wspólnej jest Chianti Classico. Chianti to intensywnie czerwone, wytrawne wino włoskie. Nazwa wina pochodzi od wzgórz Chianti w Toskanii, gdzie jest produkowane. Najbardziej znaną marką wśród chianti jest Chianti Classico – wino oznakowane logo z czarnym kogutem.

Czym jest marka wspólna?

Nie jest to jednak marka wspólna producenta, a stowarzyszenia producentów. Logo Gallo Nero (czarny kogut) tak oznakowana jest marka wspólna. Na butelkach wina umieszczane jest, aby informować konsumentów, że producent oferujący swoją własną markę wina chianti należy do stowarzyszenia „Consorzio del Chianti Classico”. Stowarzyszenie powstało w roku 2005. Przynależność do niego wiąże się z dwoma ważnymi wymogami: jakością produktów, która jest stale kontrolowana oraz nakładami na wspólny marketing i lansowanie marki Chianti Classico. To prosta ale skuteczna idea na jakiej opiera się marka wspólna. W zamian za to, producent ma prawo oznakowywać swoje wino logo z czarnym kogutem. Jest ono gwarancją jakości produktu. Ale to nie wszystko. Dzięki przynależności do konsorcjum producent ma możliwość korzystania ze wspólnego marketingu, wiedzy oraz lepszych cen na zakup surowców.

Wymagania jakie spełnia marka wspólna

Najważniejszym wymogiem przynależności do Consorzio del Chianti Classico jest jakość produktu. Wcześniej w Toskanii produkowano wiele kiepskiej jakości wina. Nowocześni producenci, dbający o jakość nie mogli wybić się na rynku. Wizerunek i reputacja chianti przenosiła się negatywnie na wizerunek wszystkich producentów z regionu. Dzięki przynależności do stowarzyszenia producenci dobrego wina mogą uzyskać za swój produkt odpowiednią cenę. Innym ważnym aspektem korzystania jako marka wspólna jest współfinansowania działań marketingowych oraz brandingowych, jest dostęp do większych i lepszych rynków. Wspólne nakłady na marketing, zorganizowanie organizacji dbającej o interes marki wspólnej a nie marek producenckich, pomogło produktom ze wspólnym logo wejść na rynki nie tylko całej Europy ale i na wiele rynków światowych. To przykład efektywnego brandingu i lansowania marki wspólnej.

Marka wspólna – konsekwencja i zasady

Marka wspólna Chianti Classico pokazuje, że sukces wspólnych przedsięwzięć nie zależy tylko od dobrego produktu. Zależny jest także od odpowiednio zbudowanego i wdrożonego modelu biznesowego i marketingowego. Interes wspólny jest ważniejszy od interesów indywidualnych. Trzeba mu się bezwzględnie podporządkować. Dzieki temu model i strategia marki wspólnej pozwoliły zgromadzić zasoby na rozwój, podniosły poziom marż, dały dostęp do nowych rynków oraz wyeliminowały większość konfliktów miedzy producentami. Zastosowano outsourcing działań wymagających skali i unikalnych kompetencji. Mały producent nie zna się na marketingu i dystrybucji międzynarodowej. Zna się i potrafi skoncentrować na tym, co w winnicach robi się najlepiej, na produkcji wina. Taki podział zadań i kompetencji pozwolił na zbudowanie marki o zasięgu światowym. Marka wspólna jest zdecydowanie lepiej znana niż marka którego kolwiek z producentów w regionie.

Lepiej jest być małym w dużej organizacji niż wielkim w malutkiej. To dewiza producentów Chianti Classico.

Marka współna a rozszerzanie biznesu

Sukces zachęcił Włochów do rozszerzenia konceptu nie tylko na nowe rynki i nowe grupy klientów, ale także na nowe oferty. Konsorcjum rozwija projekt, marka wspólna rozszerzana jest na toskańską oliwę. To także produkt regionalny, rozproszeni drobni producenci z małymi środkami na marketing. Ale to także olbrzymi rynek i wielki potencjał na rozszerzanie. Siła marki Chianti Classico rośnie z dnia na dzień. Rośnie także jej wartość, tak jak rosną zyski producentów stowarzyszonych, rośnie także marka wspólna.