Innowacyjność jest miarą sukcesu w nowoczesnej gospodarce. To dzięki własności intelektualnej firmy uzyskują przewagę konkurencyjną, która tworzy ich wartość i pozwala na osiąganie większych zysków.To właśnie w wartości giełdowej firm najlepiej widać wzrost znaczenia własności intelektualnej. Jeszcze w 1975 r. aktywa niematerialne stanowiły zaledwie 17 proc. wartości największych amerykańskich przedsiębiorstw z listy Standard & Poor’s 500. Obecnie ich udział stanowi 81 proc. i wciąż rośnie. Proporcje odwróciły się w ciągu zaledwie 35 lat. Pojawienie się tego trendu w Polsce jest tylko kwestią czasu.

Własność intelektualna to wytwory umysłu, kreatywności ludzi i ich pomysłów, które można wykorzystać komercyjnie: marki (chronione przez znaki towarowe i wzory przemysłowe) oraz wynalazki (chronione przez wzory użytkowe i patenty). To również utwory, know-how, modele biznesowe, tajemnica handlowa, kultura korporacyjna.

Własność intelektualna ma ogromny wpływ na biznes, bo to ona tworzy jego wartość. W przypadku 500 największych firm notowanych na nowojorskiej giełdzie, udział IP w ich wartości sięga 80 proc. i stale rośnie. Można się spodziewać, że tak będzie również w Polsce.

Najwyższy czas zacząć traktować IP jako zasób, którym można zarządzać. Fundamentalne znaczenie własności intelektualnej (80 proc.!) pozwala zbudować na jej podstawie przewagę konkurencyjną. Mając tę przewagę, firma będzie mogła sprawniej działać na rynku i podniesie swoją wartość.

Każda firma posiada własność intelektualną. Każda ma swój znak towarowy, każda stosuje rozwiązania (np. programy komputerowe), które są prawnie chronione przez patenty. Ale czy każda wykorzystuje je w sposób optymalny? Ale nawet jeśli chciałaby tak robić, to czy w ogóle ma zagwarantowane prawo ich wykorzystywania?