marka

marka

Ile firm jest w Polsce? Według oficjalnej informacji Głównego Urzędu Statystycznego zarejestrowanych mamy prawie 4 mln firm. Suma imponuje, ale okazuje się że tę liczbę należy podzielić przez dwa. Bowiem według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, liczba aktywnych przedsiębiorstw w Polsce wynosiła niecałe 2 miliony. Aby sprawdzić te dane można potwierdzić te liczby w ZUS. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych posiada rejestry ubezpieczonych przedsiębiorców, bo działająca firma ma obowiązek opłacać składki. Zakład podaje liczbę bliską 1,8 mln. Podobne dane można otrzymać z Ministerstwa Finansów.

Dane te pokazują, że liczby nie zawsze mówią obiektywną prawdę. Dane w zależności od kontekstu, mogą być tak znacząco różne. Tak jest także z wyceną marek. W zależności od metody otrzymamy różne wyniki. Dlatego, dla porządku proponuję używać określenia „szacowanie wartości marki”. Jedyna pewna wycena to wartość transakcji przeniesienia praw własności do marki. Sama wartość transakcji na prawach do marki, może także znacząco się różnić. Zakup samych praw do marki i zakup praw do marki wraz z przedsiębiorstwem mogą być bardzo rozbieżne (mówimy tu cały czas o wartości marki).

Wytłumaczenie tego jest bardzo proste – nie kupujemy praw do marki, tylko przyszłe korzyści jakie z tego tytułu możemy mieć. Po co nam marka, skoro nie potrafimy jej produkować. Po co nam marka, gdy nie pozyskamy razem z nią jej klientów. Po co nam marka, skoro nie mamy ludzi, którzy potrafią nią zarządzać.

Marka to nie tylko wysoka świadomość i rozpoznawalność rynkowa. To jeden z najistotniejszych składowych modelu biznesowego. Wyjecie marki z jednego modelu i wstawienie do drugiego, może zarówno być porażką jak i olbrzymim sukcesem. Jako porażki można podać przykładu fuzji i przejęć. Większość z nich nie przynosi oczekiwanych efektów finansowych. Poza integrowaniem firm, konieczne jest integrowanie portfeli marek. To jedne z najtrudniejszych decyzji biznesowych: co usunąć, co pozostawić, co rozwijać a na co wstrzymać wydawanie zasobów. W integrowaniu portfeli ofert zawsze są ofiary.

Jako podsumowanie warto podkreślić, że wartość marki jest umowna. Można zarządzać nie tylko budowaniem marki, ale także i procesem jest sprzedaży. Szczególnie gdy na rynku działa co najmniej 1,8 mln firm, których właściciele są głęboko przekonani, że mają wyjątkowo wartościowe marki. Wartościowe marki można bowiem kupić nie tylko od tych którym udało się odnieść sukces, ale i od tych którzy splajtowali.