Marka telekomunikacyjna IDEA poszła jakiś czas temu w zapomnienie. Zastąpił ją ORANGE. ERA, według informacji przekazywanych mediom przez zarząd spółki, zmieni się najbliższym czasie na T-MOBILE. Niemiecka marka korzystając z kryzysu planuje zastąpić markę lokalną ponadnarodową. Proces rebrandingu i zmniejszania ilości marek w portfelach ponadnarodowych firm jest na świecie zjawiskiem unikalnym. Większe ryby zjadają mniejsze. Nie powinno nas to dziwić a sentymenty należy odłożyć na bok. Nikt nie płakał po IDEI. Dlaczego? Może nie było w jej ofercie nic wyjątkowego.

Nowy wizerunek  sugeruje że będzie lepiej. Taki jest podstawowy cel zmian wizerunku. Dlatego pewnie nikt nie będzie płakał po Erze. Ale czy konsumenci dostaną coś, co będzie dla nich wartościowe i przysporzy firmie nowych klientów? T-MOBILE przy okazji zmiany marki chce rozszerzyć ofertę o usługi związane z interentem. ERA informuje, że zaoferuje nowe produkty, miedzy innymi w połączeniach międzynarodowych i roamingu. Dodatkowo firma planuje rozwój usług stacjonarnych, aby wesprzeć rozwój transmisji danych w sieci mobilnej. Oraz co ciekawe, firma chce wprowadzić także usługi telewizji cyfrowej. Z drugiej zaś strony, dla firmy nie jest priorytetem budowanie infrastruktury LTE. Long Term Evolution to standard telefonii komórkowej będący następcą systemów trzeciej generacji. Na etapie projektowania standardu dążono do redukcji kosztów transmisji pojedynczego bitu informacji, zwiększenia elastyczności w zakresie częstotliwości działania systemu, rozszerzenie pakietów usług oraz  wykorzystanie otwartych interfejsów. Deklaracje o utrzymaniu poziomu cen sugerują, że T-MOBILE usunie z rynku polską markę nie oferując niewiele więcej niż konkurenci. Ceny także mają pozostać na podobnym poziomie. Pierwsze informacje o planowany rebrandingu miały miejsce w kwietniu 2007 roku. Po czterech latach dostaniemy chyba tylko nowe logo. Zarząd dodatkowo obiecuje także zmiany wewnętrzne, reorganizację i wprowadzenie nowego ładu korporacyjnego. Czy od tym pretekstem będą także zwolnienia? Czy zmiana marki nie jest pretekstem do restrukturyzacji samej firmy?

Przy tej okazji rodzi się pytanie, czy i kiedy PLUS GSM zniknie i zastąpi go VODAFONE. Z teoretycznego punktu widzenia lokalna polska marka PLUS GSM będzie konkurowała z potentatami rynku europejskiego. Polacy lubią to co światowe, co uznane i markowe. Trudno powiedzieć, czy T-MOBILE zyska nowych klientów, czy PLUS GSM ich straci i jak zachowa się w obliczu zmian ORANGE.

Jarosław Filipek